آموزش دانلود ECU با دستگاه دیاگ

آموزش دانلود ECU با دستگاه دیاگ

با دانلود  ECU  می توان بسیاری از ایرادات  ECU  را رفع نمود.

جهت سهولت استفاده شما عزیزان سایت موتور اسکن نحوه دانلود ECU انواع خودروها توسط دستگاه دیاگ را آموزش داده و در یک فایل داده است که در زیر لینک دانلود آموزش موجود می باشد:

دانلود آموزش