آموزش نقشه خوانی سیم کشی خودرو

آموزش نقشه خوانی سیم کشی خودرو

1 : مشخص کردن نام قطعات : که در این نقشه ها در قسمت کنار آن یا در صفحه بالا اسم قطعات مشخص شده است .

 

2 : مشخص کردن قسمتی که احتیاج به تست کردن سیم کشی آن داریم مثلاً سنسور دمای آب در نقشه SAGEM  دو پایه دارد که به ECU (واحد کنترل الکترونیکی متصل می شوند این دو پایه عبارتند از M1E4 و M1D4

 

3 : مشخص کردن رنگ سوکت  ECU

  • M1 کانکتور مشکی ECU
  • M2  کانکتور خاکستریECU
  • CP  کانکتور قهوه ای ECU

به عنوان مثال : M1D4

 

M1                       D                       4

ردیف                ستون              رنگ سوکت

 

4: مشخص کردن تعداد پایه ها در نقشه ها که در نقشه های فرانسوی با حرف V  و در نقشه های انگلیسی با حرف W  نمایش داده می شود به عنوان مثال اگر کنار قطعه ای در نقشه 4V یا 4W نشان داده شده بود یعنی آن قطعه 4 پایه دارد.

 

5 : IC در نقشه ها معنی اینتر کانکتور می باشد (اینتر کانکتور یعنی قسمتی که دو دسته سیم به هم وصل می گردد مثل اینتر کانکتورهای تخم مرغی در پشت چراغ جلو چپ 405

 

6 : مشخص کردن اتصال بدنه ها : که در نقشه های فرانسوی با حرف M و در نقشه های انگلیسی با حرف E نمایش داده میشود مثلاً E001  یا M001

 

مشخص کردن رنگ سیم ها و سوکت ها :

آموزش نقشه خوانی سیم کشی خودرو

 

تهیه و تنظیم: سایت موتور اسکن