معرفی رله ها و فیوزهای دنا پلاس

معرفی زله ها و فیوزهای دنا پلاس

چیدمان فیوزها و رله های محفظه موتور و داخل اتاق خودرو دنا پلاس مطابق و مشخصات جدول موجود در فایل زیر می باشد.

 

دانلود فایل