نقشه برق چری + راهنمای تعمیرات برق چری

لیست نقشه و آموزش های موجود در این مجموعه:

 

نقشه و راهنمای تعمیرات مدار الکتریکی چری

نقشه سیم کشی سیستم انژکتور چری تیگو